За нас

За нас

Накратко
BulgarianMilitary.com не е издание на българското правителство или на каквато и да е общинска, или държавна структура.

Bulgarianmilitary.com е собственост и се управлява от Публико ЕООД.

Bulgarianmilitary.com е онлайн медия за новини, анализи и коментари от българската, и международната индустрия за отбрана, сигурности армия, както и за военно-политическата обстановка у нас, и по света.

Съдържание с добро качество
Голяма част от статиите са текстове, написани лично от журналисти и преводачи-редактори, които участват в редактирането на сайта. Нашата цел е средно дълги текстове, които да бъдат конкретни и ясни за читателите. Когато е необходимо, ние цитираме надеждно източника на публикуваната информация. Моля, запомнете – това е уебсайт за новини и целта ни е да ги представим такива, каквито са, а не да ги дебатираме. Оставяме Вие да направите своето заключение.

Фокус
Фокусът на съдържанието на сайта е насочен към информиране на обществото за последните новини, технологии и горещи теми не само от света на българската, и международната отбрана, но и от българската военна индустрия, която е един от основните двигатели на националната ни икономика.

Собственик на Bulgarianmilitary.com

Собственост
Онлайн медията Bulgarianmilitary.com и печатното издание Bulgarian Military са идеен проект, собственост и се управляват от Публико ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е Бойко Николов – български гражданин. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Република България с идентификационен номер 205538065.

Финансиране
Всички проекти, свързани с онлайн медията и печатно издание се финансират, както следва:
– чрез реклами от трети страни и програми за партньорски реклами (Google AdSense);
– чрез продажба на дигитални и печатни маркетингови инструменти;
– с част от печалбата от дейността на Публико ЕООД.

Данъци
Публико ООД плаща данъци в Република България. Данъчния статуса на Публико ЕООД и годишните данъчни декларации (годишни финансови отчети, произход на парите, финансиране, изразходване) може да проверите от сайта на Търговския регистър на Република България.

Официален адрес
Адреса на регистрация (както и реалния физически адрес) на Публико ЕООД по регистрация в Търговския регистър и Националната агенция за приходите на Република България са:

Ул. Георги Бенковски 24,
вх.A, ет.4, ап.16
4500 Панагюрище
България